ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού - κίνησης παντός τύπου για κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο έργο, οικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, καταστήματα, χώρους διασκέδασης, κέντρα υγείας, σχολεία, δημόσια κτίρια, δημόσιοι φωτισμοί, φωτεινή σηματοδότηση.
 2. Αυτοματισμοί κάθε είδους, για τον εύκολο χειρισμό της εγκατάστασης.
 3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ειδίκευση σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.
 4. Δημόσιος φωτισμός, στύλοι και κολόνες φωτισμού οδικού δικτύου και πλατειών.
 5. Φωτεινή σηματοδότηση, εγκατάσταση και συντήρηση καλωδιώσεων και φωτεινών σηματοδοτών.
 6. Υποσταθμοί μέσης/χαμηλής τάσης για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων μεγάλων ενεργειακών αναγκών όπως βιομηχανίες, ξενοδοχεία κλπ.
 7. Ηλεκτρολογικοί πίνακες / pillar, εσωτερικοί και εξωτερικοί, pillar δημοσίων χώρων, με δυνατότητα κατασκευής πινάκων κατά παραγγελία.
 8. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, UPS για την ηλεκτροδότηση συστημάτων με ανάγκη αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.
 9. Διόρθωση συνημιτόνου σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η διόρθωση λόγω χρέωσης της αέργου ισχύος.
 10. Συντήρηση εγκαταστάσεων παραδεδομένες από εμάς ή μη, για τη μακροχρόνια και εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και επιδιόρθωση βλαβών.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Συστήματα τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα Η/Υ, δομημένη καλωδίωση). Καλωδίωση, τερματισμός, πιστοποίηση συστημάτων φωνής και δικτύων και σύνδεση rack.
 2. Τηλεόραση (επίγεια - δορυφορική) καλωδίωση συστήματος τηλεόρασης και εγκατάσταση κεραιών παντός τύπου.
 3. Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (BMS), Έξυπνα κτίρια Δυνατότητες χειρισμού μέρους ή του συνόλου της εγκατάστασης μέσω ηλεκτρονικών συσκευών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.
 4. Πυρανίχνευση Καλωδίωση και εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού και μπουτόν ενεργοποίησης του συστήματος.
 5. Συναγερμός Καλωδίωση επαφών, ανιχνευτών κίνησης και κραδασμών και φαροσειρήνων συστήματος συναγερμού.
 6. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) Καλωδίωση καμερών και καταγραφικών για τον απομακρυσμένο έλεγχο χώρων.
 7. Εγκαταστάσεις ήχου - home cinema Καλωδίωση και σύνδεση εγκαταστάσεων ήχου και εικόνας.
 8. Θυροτηλέφωνα– θυροτηλεοράσεις Καλωδίωση, σύνδεση και συντήρηση συστημάτων θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου κάθε τύπου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 1. Θεμελιακή γείωση Υποχρεωτική εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης σε όλα τα νέα κτίρια εφαρμόζοντας τον κανονισμό εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384.
 2. Τρίγωνα γείωσης - ηλεκτρόδια - ισοδυναμικές συνδέσεις Εγκατάσταση συστημάτων γείωσης σε υφιστάμενα όπου δεν έχει εγκατασταθεί θεμελιακή γείωση.
 3. Αντικεραυνική προστασία Εγκατάσταση αλεξικέραυνων κάθε είδους, σε δημόσια κτίρια, εκκλησίες και σε οποιαδήποτε εγκατάσταση κριθεί απαιτητό βάσει των εκάστοτε αναγκών και τοπολογίας του κτιρίου καθώς και εγκατάσταση αντικευρανικής προστασίας εγκαταστάσεων εντός πίνακα.

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Μελέτη & επίβλεψη εγκαταστάσεων Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης και εφαρμογής χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιαστικά προγράμματα και επίβλεψη των εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.
 2. Έλεγχος - επανέλεγχος εγκαταστάσεων Έλεγχος του συνόλου της εγκατάστασης κάνοντας χρήση του πιστοποιημένου οργάνου ελέγχων εγκαταστάσεων Fluke 1653B, σε ότι αφορά την καλωδίωση, τη γείωση και τα υλικά πίνακα όπως επίσης και ειδικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης όπως σύνθετη αντίσταση βρόχου / γραμμής.
 3. Έκδοση & θεώρηση πιστοποιητικών, σχεδίων, εντύπων ΔΕΗ. Χρησιμοποιώντας ειδικά ηλεκτρολογικά προγράμματα για την έκδοση των νέων εντύπων ΔΕΗ και προγράμματα σχεδιασμού για την παραγωγή αρχιτεκτονικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων, παραδίδουμε θεωρημένα τα απαραίτητα έγραφα για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.
 4. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Παρέχουμε τη δυνατότητα μόνιμου τεχνικού ασφαλείας σε όποιο χώρο κρίνεται απαραίτητο όπως επίσης και μεμονωμένη πραγματογνωμοσύνη σε περιπτώσεις ατυχήματος.