Η εταιρεία Ηλεκτροδομική Ο.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το 1990 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 

Αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων, ιδιωτικών και δημοσίων. 

Σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία, λειτουργικότητα, αισθητική και οικονομία.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η συνέπειά μας αποτελούν εγγύηση για την κάλυψη κάθε ανάγκης του πελάτη.