Πλήρεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εντός της οικίας και στο περιβάλλοντα χώρο.