Πλήρεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις διαμερισμάτων και κοινοχρήστων χώρων.