Εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού, δικτύων και συστήματος τηλεόρασης (επίγεια & δορυφορική).