Πλήρεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ξενοδοχείου και εστιατορίου STAR BEACH WATER PARK.