Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού και δικτύων καταστήματος.