Εκ νέου εγκατάσταση φωτισμού, δικτύων & συναγερμού.