Καλωδίωση και εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου.