Με την Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57 τεύχος Β' της 24/01/2007, η θεμελιακή γείωση καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές.

Η μελέτη και η εγκατάσταση της θεμελιακής γείωσης διέπεται από τον κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384.

Χρησιμοποιείται ως βασική γείωση προστασίας τόσο για ισχυρά όσο και για ασθενή ρεύματα διότι παρουσιάζει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Μεταξύ αυτών είναι :

  • Η πολύ χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης η οποία παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως εποχής
  • Αντοχή στη διάβρωση
  • Εξάλειψη βηματικών τάσεων 
  • Ευελιξία στη δημιουργία ισοδυναμικών συνδέσεων όπως επίσης και στην εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. 

Τελευταίο παράδειγμα εγκατάστασης θεμελιακής γείωσης από την εταιρεία μας :